You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tere tulemast!

INTERNATIONAL HUMANISTIC CERTIFICATION CENTRE - IHCC- kodulehele!

Oma hinge evolutsiooni taseme sertifikaadi saamise kohta loe lähemalt!

Hinge evolutsiooni taseme sertifikaat avab Sulle võimalusi

JÕUD

Saad tuge mõtete selgusest, kuidas kasutada uusi teadmisi oma hingeliseks kasvuks ja vaimseks arenguks. Oma uue jõuga saad aidata ennast ja toetada teisi.

TASAKAAL

Hingerahu, tasakaal, harmoonia ja mõistmine võimaldavad Sul läbida ka elu rasked perioodid ilma valu ja rabelemiseta ning häälestada end kõrgemate hingeliste eesmärkide saavutamisele.

MEELEOLU

Suudad määrata kindlaks, millised omadused on Sinu hinge arenguks soodsad ja milliseid tuleb vältida, ning määrata peamised tegevusstrateegiad. Ühtlasi saad juurde jõudu, kui ees seisab valikute tegemise raskus.

HING

Õpid lähenema elu mõtte mõistmisele ja suudad avardada teadmisi oma hinge arengutasemest ning pidada meeles, et MEIL ON HING ja et sel on oma eesmärgid.

KOGEMUS

Teades oma hinge evolutsiooni eesmärke, liigud maailmas ringi, avastad uusi paiku, kohtud uute inimestega ning oskad hinnata nendelt reisidelt saadavaid, oma vaimset arengut soodustavaid uusi kogemusi.

SUHTED

Inimestevahelistes suhetes märkad ja oskad oma käitumisega kindlamalt vahet teha heal ja halval, õigel ja valel, üksindusel ja koosmeelel, perspektiivitul ja lootusrikkal.

Kas tahad teada, millisele tasandile oma arengus on jõudnud SINU HING?

Vaata lähemalt MIS ON EVOLUTSIOONI SPIRAAL

„Nii nagu me oleme terve elu teel, pidevas liikumises ja arengus, nii on ka meie HING.“

EVOLUTSIOONI SPIRAAL

Milleks mulle sertifikaat?

Anna oma hingele võimalus areneda õiges suunas

Saame aidata inimestel omandada uusi teadmisi ning vältida vigu, astudes õigeid samme ja tehes häid valikuid - seeläbi andes oma hingele võimaluse arenguks.

Aitame seada sihte

Määratleme spetsiaalse meetodi alusel hinge evolutsioonilise arengu etappe, mille tulemusena saab inimene elus seada uusi sihte ja valida kindlat tegevuskava.

Et inimesed oleksid tasakaalus ja elaksid harmoonias

Anname kõigile täiendava tööriista enese tundmaõppimiseks ja arendamiseks, sest tundes ja teades oma hinge asukohta evolutsiooni spiraalis saavad kõik inimesed olla tasakaalus, harmoonias ja õnnelikud.

„Kui Sulle ei piisa elada vaid oma olmevajaduste rahuldamiseks,

siis võib üks Sinu elu mõtetest olla hinge evolutsiooniliste eesmärkide saavutamine ja TEADVUSE ARENDAMINE.“

VAATA!